รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม คือ Si Suk sub district, Kantharawichai district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
4415001ลาดศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415002ดอนแดงศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415003ศรีสุขศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415004นาดีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415005น้ำเที่ยงศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415006ดอนอิจันทร์ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415007ดอนบากศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415008หนองแคนศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415009หนองหว้าศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415010หนองอีตื้อศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415011ดอนหวายศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415012ดอนขมิ้นศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415013ลาดบูรพาศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415014ลาดใต้ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415015หนองอีตื้อใต้ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415016หนองแคนน้อยศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415017ลาดพัฒนาศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415018ลาดสมบูรณ์ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415019ศรีสุขศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415020หนองแคนศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415021หนองหว้าศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415022ลาดเจริญศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415023นาดีใต้ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
4415024ลาดสามัคคีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย(44150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลาด หมู่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
2.บ้านดอนแดง หมู่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
3.บ้านศรีสุข หมู่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
4.บ้านนาดี หมู่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
5.บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
6.บ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
7.บ้านดอนบาก หมู่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
8.บ้านหนองแคน หมู่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
9.บ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
10.บ้านหนองอีตื้อ หมู่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
11.บ้านดอนหวาย หมู่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
12.บ้านดอนขมิ้น หมู่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
13.บ้านลาดบูรพา หมู่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
14.บ้านลาดใต้ หมู่ 14 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
15.บ้านหนองอีตื้อใต้ หมู่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
16.บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 16 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
17.บ้านลาดพัฒนา หมู่ 17 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
18.บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
19.บ้านศรีสุข หมู่ 19 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
20.บ้านหนองแคน หมู่ 20 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
21.บ้านหนองหว้า หมู่ 21 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
22.บ้านลาดเจริญ หมู่ 22 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
23.บ้านนาดีใต้ หมู่ 23 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
24.บ้านลาดสามัคคี หมู่ 24 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150