รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว คือ Ban Kaeng sub district, Mueang Sa Kaeo district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2700001หนองปัญหาบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700002สวนบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700003ใหญ่บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700004น้อยบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700005โนนบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700006โรงเลื่อยบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700007ห้วยบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700008เหล่ากกโกบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700009เขางสิงห์โตบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700010วังหินบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700011คลองหมากนัดบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700012ดงบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700013แสงจันทร์บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700014เนินดินแดงบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700015หนองแหนบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700016คลองอารางบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว(27000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองปัญหา หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
2.บ้านสวน หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
3.บ้านใหญ่ หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
4.บ้านน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
5.บ้านโนน หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
6.บ้านโรงเลื่อย หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
7.บ้านห้วย หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
8.บ้านเหล่ากกโก หมู่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
9.บ้านเขางสิงห์โต หมู่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
10.บ้านวังหิน หมู่ 10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
11.บ้านคลองหมากนัด หมู่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
12.บ้านดง หมู่ 12 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
13.บ้านแสงจันทร์ หมู่ 13 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
14.บ้านเนินดินแดง หมู่ 14 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
15.บ้านหนองแหน หมู่ 15 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
16.บ้านคลองอาราง หมู่ 16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000