รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย น่าน คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์พื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัด
55150ทั้งตำบลบ้วใหญ่บ้วใหญ่นาน้อยน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย(55150) โดยมีไปรษณีย์นาน้อย รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน