รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม คือ Talat sub district, Mueang Maha Sarakham district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์พื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัด
44000ทั้งตำบลตลาดตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม(44000) โดยมีไปรษณีย์มหาสารคาม รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ที่่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ที่ทำการตำบลอำเภอจังหวัด
44001ไปรษณีย์โนนศรีสวัสดิ์289/86 ถนนนครสวรรค์ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด