รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
18110แก่งคอยแก่งคอยสระบุรี
18110ชะอมแก่งคอยสระบุรี
18110ชำผักแพวแก่งคอยสระบุรี
18110ตาลเดี่ยวแก่งคอยสระบุรี
18110เตาปูนแก่งคอยสระบุรี
18260ทับกวางแก่งคอยสระบุรี
18110ท่าคล้อแก่งคอยสระบุรี
18110ท่าตูมแก่งคอยสระบุรี
18110ท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี
18110บ้านธาตุแก่งคอยสระบุรี
18110บ้านป่าแก่งคอยสระบุรี
18110สองคอนแก่งคอยสระบุรี
18110ห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี
18110หินซ้อนแก่งคอยสระบุรี
18000เขาดินพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
18000บ้านแก้งเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
18000ผึ้งรวงเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
18240พุแคเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
18240หน้าพระลานเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
18000ห้วยบงเฉลิมพระเกียรติสระบุรีหมู่ 1-7
18240ห้วยบงเฉลิมพระเกียรติสระบุรีหมู่ 8-9
18210ดงตะงาวดอนพุดสระบุรี
18210ดอนพุดดอนพุดสระบุรี
18210บ้านหลวงดอนพุดสระบุรี
18210ไผ่หลิ่วดอนพุดสระบุรี
18130โคกใหญ่บ้านหมอสระบุรี
18130ตลาดน้อยบ้านหมอสระบุรี
18270บ้านครัวบ้านหมอสระบุรี
18130บ้านหมอบ้านหมอสระบุรี
18130ไผ่ขวางบ้านหมอสระบุรี
18130สร่างโศกบ้านหมอสระบุรี
18130หนองบัวบ้านหมอสระบุรี
18130หรเทพบ้านหมอสระบุรีหมู่ 1-7
18210หรเทพบ้านหมอสระบุรีหมู่ 8
18120ขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี
18120เขาวงพระพุทธบาทสระบุรี
18120ธารเกษมพระพุทธบาทสระบุรี
18120นายาวพระพุทธบาทสระบุรี
18120พระพุทธบาทพระพุทธบาทสระบุรี
18120พุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี
18120พุคำจานพระพุทธบาทสระบุรี
18120หนองแกพระพุทธบาทสระบุรี
18120ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทสระบุรี
18220ซับสนุ่นมวกเหล็กสระบุรี
18180มวกเหล็กมวกเหล็กสระบุรี
18180มิตรภาพมวกเหล็กสระบุรี
30130ลำพญากลางมวกเหล็กสระบุรี
30130ลำสมพุงมวกเหล็กสระบุรี
18180หนองย่างเสือมวกเหล็กสระบุรี
18000กุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี
18000โคกสว่างเมืองสระบุรีสระบุรี
18000ดาวเรืองเมืองสระบุรีสระบุรี
18000ตลิ่งชันเมืองสระบุรีสระบุรี
18000ตะกุดเมืองสระบุรีสระบุรี
18000นาโฉงเมืองสระบุรีสระบุรี
18000ปากข้าวสารเมืองสระบุรีสระบุรี
18000ปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี
18000หนองโนเมืองสระบุรีสระบุรี
18000หนองปลาไหลเมืองสระบุรีสระบุรี
18000หนองยาวเมืองสระบุรีสระบุรี
18220คำพรานวังม่วงสระบุรี
18220วังม่วงวังม่วงสระบุรี
18220แสลงพันวังม่วงสระบุรี
18150คลองเรือวิหารแดงสระบุรี
18150เจริญธรรมวิหารแดงสระบุรี
18150บ้านลำวิหารแดงสระบุรี
18150วิหารแดงวิหารแดงสระบุรี
18150หนองสรวงวิหารแดงสระบุรี
18150หนองหมูวิหารแดงสระบุรี
18160งิ้วงามเสาไห้สระบุรี
18160ต้นตาลเสาไห้สระบุรี
18160ท่าช้างเสาไห้สระบุรี
18160บ้านยางเสาไห้สระบุรี
18160พระยาทดเสาไห้สระบุรี
18160ม่วงงามเสาไห้สระบุรี
18160เมืองเก่าเสาไห้สระบุรี
18160เริงรางเสาไห้สระบุรี
18160ศาลารีไทยเสาไห้สระบุรี
18160สวนดอกไม้เสาไห้สระบุรี
18160เสาไห้เสาไห้สระบุรี
18160หัวปลวกเสาไห้สระบุรี
18140กุ่มหักหนองแคสระบุรี
18250คชสิทธิ์หนองแคสระบุรี
18250โคกตูมหนองแคสระบุรี
18230โคกแย้หนองแคสระบุรี
18230บัวลอยหนองแคสระบุรีทั้งตำบล(ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด)
18140บัวลอยหนองแคสระบุรีนิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด
18140ไผ่ต่ำหนองแคสระบุรี
18250โพนทองหนองแคสระบุรี
18140หนองแขมหนองแคสระบุรี
18140หนองไข่น้ำหนองแคสระบุรี
18140หนองแคหนองแคสระบุรี
18140หนองจรเข้หนองแคสระบุรี
18230หนองจิกหนองแคสระบุรี
18230หนองนากหนองแคสระบุรี
18140หนองปลาหมอหนองแคสระบุรี
18140หนองปลิงหนองแคสระบุรี
18140หนองโรงหนองแคสระบุรี
18230ห้วยขมิ้นหนองแคสระบุรี
18230ห้วยทรายหนองแคสระบุรี
18170ไก่เส่าหนองแซงสระบุรี
18170เขาดินหนองแซงสระบุรี
18170โคกสะอาดหนองแซงสระบุรี
18170ม่วงหวานหนองแซงสระบุรี
18170หนองกบหนองแซงสระบุรี
18170หนองควายโซหนองแซงสระบุรี
18170หนองแซงหนองแซงสระบุรี
18170หนองสีดาหนองแซงสระบุรี
18170หนองหัวโพหนองแซงสระบุรี
18190ดอนทองหนองโดนสระบุรี
18190บ้านกลับหนองโดนสระบุรี
18190บ้านโปร่งหนองโดนสระบุรี
18190หนองโดนหนองโดนสระบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 110 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 18 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
2. ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
3. ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
4. ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
5. ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
6. ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง รหัสไปรษณีย์ 18260
7. ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
8. ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
9. ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
10. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
11. ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
12. ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
13. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
14. ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
15. ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
16. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
17. ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
18. ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
19. ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
20. หมู่ 1-7 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
21. หมู่ 8-9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
22. ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
23. ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
24. ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
25. ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
26. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
27. ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
28. ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
29. ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
30. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
31. ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
32. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
33. หมู่ 1-7 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
34. หมู่ 8 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
35. ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
36. ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
37. ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
38. ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
39. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
40. ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
41. ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
42. ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
43. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
44. ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
45. ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
46. ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
47. ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
48. ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
49. ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
50. ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
51. ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
52. ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
53. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
54. ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
55. ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
56. ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
57. ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
58. ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
59. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
60. ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
61. ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
62. ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
63. ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
64. ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
65. ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
66. ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
67. ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
68. ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
69. ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
70. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
71. ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
72. ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
73. ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
74. ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
75. ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
76. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
77. ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
78. ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
79. ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
80. ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
81. ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
82. ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
83. ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
84. ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
85. ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
86. ทั้งตำบล(ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
87. นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
88. ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
89. ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
90. ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
91. ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
92. ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
93. ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
94. ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
95. ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
96. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
97. ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
98. ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
99. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
100. ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
101. ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
102. ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
103. ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
104. ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
105. ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
106. ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
107. ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
108. ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
109. ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
110. ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
111. ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
112. ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
113. ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190