รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สามแยกสวนปรุง รหัสไปรษณีย์ 50201
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สามแยกสวนปรุง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAM YAEK SUAN PRUNG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ :
053 272 642
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 5(ปข.5)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สามแยกสวนปรุง
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สามแยกสวนปรุง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
ที่ทำการไปรษณีย์สามแยกสวนปรุงไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุ ทำหน้าที่รับฝากไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ เท่านั้น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด