รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NIKHOM PHATTHANA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 636 112
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
21180นิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง
21180พนานิคมนิคมพัฒนาระยอง
21180มะขามคู่นิคมพัฒนาระยอง
21180มาบข่านิคมพัฒนาระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,และตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง