รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THUNG CHANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ :
054 795 105
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 5(ปข.5)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
55130ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติน่าน
55130งอบทุ่งช้างน่าน
55130ทุ่งช้างทุ่งช้างน่าน
55130ปอนทุ่งช้างน่าน
55130และทุ่งช้างน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน,ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน,ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน,ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน,และตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน