รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHIANG YUEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
338 หมู่ 18 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 781 320
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
44160กุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม
44160ชื่นชมชื่นชมมหาสารคาม
44160หนองกุงชื่นชมมหาสารคาม
44160เหล่าดอกไม้ชื่นชมมหาสารคาม
44160กู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160เชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม
44160ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
44160นาทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160โพนทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
44160หนองซอนเชียงยืนมหาสารคาม
44160เหล่าบัวบานเชียงยืนมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม,และตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม