รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG HAT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
9 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 445 003
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
27260คลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
27260คลองหาดคลองหาดสระแก้ว
27260ซับมะกรูดคลองหาดสระแก้ว
27260ไทยอุดมคลองหาดสระแก้ว
27260ไทรเดี่ยวคลองหาดสระแก้ว
27260ไทรทองคลองหาดสระแก้ว
27260เบญจขรคลองหาดสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว,และตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว