รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAYONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
125 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 615 601
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
21000เชิงเนินเมืองระยองระยอง
21000ตะพงเมืองระยองระยอง
21000ทับมาเมืองระยองระยอง
21000ท่าประดู่เมืองระยองระยอง
21000นาตาขวัญเมืองระยองระยอง
21000น้ำคอกเมืองระยองระยอง
21000เนินพระเมืองระยองระยองหมู่ 1-3
21000บ้านแลงเมืองระยองระยอง
21000ปากน้ำเมืองระยองระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง